Siden bruker cookies

Vi bruker cookies for statistikk og målrettede annonser.

Når du fortsetter med å bruke nettsiden aksepterer du samtidig bruken av cookies.

Hvordan setter banken renten på forbrukslån?

Hvordan setter banken renten på forbrukslån?

Vi har i en av våre andre artikler skrevet om rente både nominell og effektiv, og renten er det priselementet som spiller størst rolle for hva et forbrukslån vil koste deg. Og som vi skrev der så er det alltid best å velge det forbrukslånet der du får lavest effektiv rente. Men for forbrukslån så vil renten varierer etter hvilken risikoprofil banken vurderer deg til. Men hvordan gjør banken dette og hva er det de vektlegger mest i prosessen når de setter for deg i tilbudet? Og hvorfor kan du få forskjellig rente hos to ulike banker og også forskjell mellom ulike låne typer?

Ta ett eksempel med deg og en familiemedlem, la oss si broren din. Hvis begge søker i samme bank om forbrukslån så er det ikke sikkert at dere begge vil få den samme renten. Dette er tilfelle for andre typer lån enn forbrukslån også. Så hvorfor har det seg at renten kan bli så forskjellig på forbrukslånet? Forklaringen er helt klart logisk selv om den for noen kan føles urettferdig. Banken setter renten etter hvilken risiko de vurderer at du er, altså hvor stor sjanse er det for at du ikke vil klare å betale tilbake forbrukslånet. Her spiller din personlige økonomi inn og danner hovedgrunnlaget for bankens beslutning.

Det aller første banken gjør er å bestemme et intervall for hvilke renter de vil plassere kunder som søker om forbrukslån inn i. Det vil da være naturlig med en lavest rente og en høyest rente. Ett typisk intervall for dette i Norge nå er fra en nominell rente på 7,5% til 19-20%, i tillegg vil de gjerne ha noen renter i mellom dette, gjerne to eller tre til. Slik at de mulige rentene du kan bli tilbudt kan for eksempel være 7,5%, 10%, 13%, 17% og 20%, og din risiko profil vil da avgjøre i hvilket av disse stegene i dette intervallet du vil bli tilbudt. Klikk her for å se hvilke renter som tilbys. Det er viktig å huske at dette er den nominelle renten og at den effektive renten vil bli høyere enn disse rentene ettersom alle gebyrer og avgifter også blir lagt til når den effektive renten beregnes. Banken vil typisk fordele kunder utover denne skalaen etter hvilken økonomisk situasjon du har og bedre økonomi vil tilsi bedre sjanse for å få en av de lavere rentene. Men det vil ikke bare være høy inntekt som avgjør renten, selv om det hjelper. Banken vil se på mange ulike faktorer for å danne seg et godt helhetsbilde av din økonomiske situasjon. En av de viktigste faktorene da vil være kredittsjekken. Banken vil utføre en kredittsjekk av deg hos et kredittbyrå og byrået vil så sende over informasjonen til banken din. Du vil da få en kredittscore som er en kombinasjon av mange ulike ting slik som inntekt, forandring i inntekt, alder, hvor ofte du har flyttet, eventuelle betalingsanmerkninger.

Hva er kredittscoring?
Kredittscoring er en effektiv metode for banker å sjekke om potensielle forbrukslån kunder vil kunne klare å betale for seg eller ikke. Metoden bruker statistikk for å kunne forutsi en forbrukslånskundes økonomiske adferd, og vil baserer seg både på både tidligere og nåværende adferd.
En kredittscoring vil si noe om:
-Sannsynligheten for tilbakebetaling av forbrukslånet
-Risiko for at forbrukslånet blir misligholdt

Hva er en kredittscoremodell?
En kredittscoremodell brukes for å sette kredittscoring i system. De forskjellige modellene kalkulerer graden av risiko som er knyttet til å gi forbrukslån. Hva som legges til grunn for en score vil varierer avhengig av hvilken modell som brukes. Men for forbrukslån er noe av det viktigste at modellen sier noe om hvor høy sannsynligheten er for at kunden vil misligholde forbrukslånet sitt. En kredittscoremodell inneholder mange variabler som til sammen skal gi mest mulig forutsigbar informasjon. Og kredittscoremodellen vil så rangerer potensielle forbrukslån kunder på en skala fra om de mest sannsynlig - til minst sannsynlig vil kunne klare å betale tilbake forbrukslånet sitt.

Klikk her for å finne laveste potensielle rente på forbrukslån

Kredittscoren vil dermed være med på i stor grad å påvirke renten din. Desto bedre kredittscore, jo bedre er det. Enkelte av faktorer i kredittscoremodellen kan du selv ha makt over slik som høy og stabil inntekt. Alder på den andre siden er det ikke så mye å gjøre med og her kan en lav alder påvirke rente negativt.

Vi har nå dekket den største delen av hvordan renten blir fordelt ut ifra din økonomiske situasjon, men det er i tillegg noen flere faktorer som også er med på å sette den endelige renten som banken vil tilby. Styringsrenten fra Norges Bank vil ha en større innvirkning ettersom denne sier mye om hvor mye det vil koste for banken å låne inn pengene som skal lånes videre til deg som kunde. Fortjenesten som banken ønsker å ha vil spille inn, ettersom banken tross alt ikke låner ut penger bare for å være snill. Banken skal også ha dekket alle kostnader de har med å markedsføre og drifte alt rundt forbrukslån og det må også tas med i beregningen for å sikre at rentene fra utlånene på forbrukslån er høye nok til å dekke dette. På toppen av dette kommer da risikoen som de har vurdert at du om kunde har og dermed hvor stor sjansen er for at du ikke klarer å betale tilbake forbrukslånet. Alt dette summerer seg da opp til hva banken trenger for snittrente for å tjene penger og hvilket rente intervall banken ønsker å tilby kundene sine.

Fire viktige faktorer for bankes tilbudte rente

1. Din økonomiske situasjon påvirker tilbudt rente

Har du høy inntekt og lav grad av lån, samt ingen betalingsanmerkninger styrker dette sjansen for at du vil få en lav rente på et forbrukslån.

2. Din kredittscore vil påvirke hvilken rente du får

Banken vil utføre en kredittsjekk av deg hos et kredittbyrå og byrået vil så sende over informasjonen til banken din som bruker denne kredittscoren som en del av vurderingen for hvilken rente du vil få. 

3. Styringsrenten fra Norges Bank vil påvirke renten

Styringsrenten fra Norges Bank vil ha en større innvirkning ettersom denne sier mye om hvor mye det vil koste for banken å låne inn pengene som skal lånes videre til deg som kunde.

4. Bankens krav til fortjeneste vil påvirke hvilke renter som tilbys

Fortjenesten som banken ønsker å ha vil spille inn, ettersom banken tross alt ikke låner ut penger bare for å være snill. Banken skal også ha dekket alle kostnader de har med å markedsføre og drifte alt rundt forbrukslån og det må også tas med i beregningen for å sikre at rentene fra utlånene på forbrukslån er høye nok til å dekke dette.

Våre mål

Mål 1

Mål 1

Være en enkel og brukervennlig nettside for å gjøre det lett å finne frem til de beste forbrukslånene

Mål 2

Mål 2

Alltid ha oppdaterte priser og renter

Mål 3

Mål 3

Forbrukslånoversikten.no skal være lett å bruke på alle digital platformer fra mobil til pc.

Mål 4

Mål 4

Følge alle lover og regler for reklame av finansielle tjenester på nett

BANKER DU KAN SØKE OM FORBRUKSLÅN FRA

Bank Loan 0
Bank Loan 1
Bank Loan 2
Bank Loan 3
Bank Loan 4
Bank Loan 5
Bank Loan 6
Bank Loan 7