Siden bruker cookies

Vi bruker cookies for statistikk og målrettede annonser.

Når du fortsetter med å bruke nettsiden aksepterer du samtidig bruken av cookies.

Hvordan foregår en kredittvurdering?

Kredittvurdering for forbrukslån

Banker og finansinstitusjoner gjennomfører alltid en kredittvurdering av de som søker om forbrukslån for å se om de er kredittverdig. Denne informasjonen gir banken eller finansinstitusjonen en god indikasjon på om søkeren av forbrukslån har evne til å betjene dette lånet. Den vanlige prosessen for en kredittvurdering er at informasjon hentes inn fra et kredittopplysningsbyrå når banken eller finansinstitusjonen har fått en søknad om forbrukslån. Opplysningene som banken eller finansinstitusjonen får her er med på å avgjøre om  søknaden for forbrukslån blir innvilget eller ikke.

Kredittvurderings modellen
Kredittvurderingen er bygd opp som en modell der søkere av forbrukslån før en score på en skala fra 0-100. Scoren som banken eller finansinstitusjonen får vil indikere om søkeren av forbrukslån har høy, medium eller lav risiko for å ikke klare å betjene forbrukslånet sitt. Lav score indikerer at det er høy sannsynlighet for at forbrukslånet blir misligholdt, mens høy score indikerer at det er lav sannsynlighet for mislighold. De lånesøkerne som får veldig lav score vil ofte få avslag på søknad om lån.  

Kredittopplysningsbyråer
De mest kjente kredittopplysningsbyråer i Norge er Soliditet, Intrum Justitia og Experian. Kredittopplysningsbyråene må ha konsesjon fra Datatilsynet for å få lov å drive sin virksomhet i Norge. Kredittopplysningsbyråer i Norge bruker en rekke kilder for å samle inn relevant informasjon.

De viktigste er:
- Brønnøysundregistrene
- Foretaksregistrene
- Regnskapsregistrene
- Skattedirektoratet
- Folkeregisteret
- Norsk Eiendomsinformasjon
- Inkassoselskaper
- By- og Sorenskrivere

Informasjonen som blir brukt i kredittvurderingen
Informasjonen som de henter fra alle disse ulike kildene blir bearbeidet og brukt i statistiske modeller for å beregne poengscoren. Det er mange ulike elementer som er med i utregningen av den enkeltes poengscore. De viktigste og mest hyppige brukte er:
- Alder (yngre scorer lavere enn eldre ettersom det som regel finnes mindre informasjon om disse)
- Betalingsanmerkninger og inkassokrav
- Hyppige adresseendringer
- Ujevn inntekt
- Om du er innehaver av enkeltpersonforetak.

Betalingsanmerkninger er det elementet som med høyest sikkerhet vil bidra til en lav score, og denne scoren vil ikke endre seg før kravet som har medført betalingsanmerkningen har blitt innfridd. Det har siden starten av 2001 vært mulig for privatpersoner å få tilgang på sin egen kreditscore fra kredittopplysningsbyråene mot et mindre gebyr.

Fire viktige elementer i en kredittvurdering

1. Kredittvurderings modellen

Kredittvurderingen er bygd opp som en modell der søkere av forbrukslån før en score på en skala fra 0-100. Scoren som banken eller finansinstitusjonen får vil indikere om søkeren av forbrukslån har høy, medium eller lav risiko for å ikke klare å betjene forbrukslånet sitt. Lav score indikerer at det er høy sannsynlighet for at forbrukslånet blir misligholdt, mens høy score indikerer at det er lav sannsynlighet for mislighold.

2. Kredittopplysningsbyråer

De mest kjente kredittopplysningsbyråer i Norge er Soliditet, Intrum Justitia og Experian.

3. Kilder til kredittopplysningsbyråer

- Brønnøysundregistrene
- Foretaksregistrene
- Regnskapsregistrene
- Skattedirektoratet
- Folkeregisteret
- Norsk Eiendomsinformasjon
- Inkassoselskaper
- By- og Sorenskrivere

4. Informasjonen som blir brukt i kredittvurderingen

De viktigste og mest hyppige brukte informasjonen som blir brukt i kredittvurderingen er:

- Alder 
- Betalingsanmerkninger og inkassokrav
- Hyppige adresseendringer
- Ujevn inntekt
- Om du er innehaver av enkeltpersonforetak.

Våre mål

Mål 1

Mål 1

Være en enkel og brukervennlig nettside for å gjøre det lett å finne frem til de beste forbrukslånene

Mål 2

Mål 2

Alltid ha oppdaterte priser og renter

Mål 3

Mål 3

Forbrukslånoversikten.no skal være lett å bruke på alle digital platformer fra mobil til pc.

Mål 4

Mål 4

Følge alle lover og regler for reklame av finansielle tjenester på nett

BANKER DU KAN SØKE OM FORBRUKSLÅN FRA

Bank Loan 0
Bank Loan 1
Bank Loan 2
Bank Loan 3
Bank Loan 4
Bank Loan 5
Bank Loan 6
Bank Loan 7