Siden bruker cookies

Vi bruker cookies for statistikk og målrettede annonser.

Når du fortsetter med å bruke nettsiden aksepterer du samtidig bruken av cookies.

Nedbetalingstid på forbrukslån

Nedbetalingstid på forbrukslån

Hvor lang tid er det vanlig å bruke på å betale ned et forbrukslån?

Nedbetalingstiden på et forbrukslån vil naturlig nok variere veldig etter hvor stort forbrukslånet er og hvorfor det har blitt tatt opp. Et forbrukslån på 500.000 kr vil for de fleste ta lengre tid å betale ned enn et lån på 20.000 kr. Så å oppgi en snitt nedbetalingstid blir derfor vanskelig, men den maksimale nedbetalingstiden som tilbys for forbrukslån i dag er 15 år. Men igjen her vil maksimal nedbetalingstid også variere etter hvor stort forbrukslånet er.

For et forbrukslån på 20.000 kr vil det ikke være mulig å få 15 år nedbetalingstid. Det betale et så lite forbrukslån over så lang tid vil ikke være så gunstig ettersom det vil medføre veldig mye rentekostnader, enn om du hadde betalt det ned over kortere tid. Dette vil si at banken setter noen begrensinger på hvor lenge du kan velge å betale ned forbrukslånet over. Det å velge kort nedbetalingstid for et forbrukslån vil alltid lønne seg, men er kanskje ikke alltid realistisk. Og det er alltid en vurdering som du bør ta mellom hvor mye renter du ønsker å betale over forbrukslånets lengde og hvor mye du klarer å betale i måneden.

Klikk her for å finne forbrukslån med lang nedbetalingstid

Med en kortere nedbetalingstid for forbrukslån vil det være mulig å spare en del penger og et forbrukslån bør derfor alltid være det lånet sammen med kredittkortgjeld som betales ned først. De aller fleste banker lar deg betale ned forbrukslånet fortere enn det som opprinnelig var valgt uten noen ekstra kostnader. Så hvis du har fått en bonus, feriepenger, skattepenger, økt lønn eller arvet så kan det være veldig lurt å bruke disse pengene til å betale ned hele eller deler av forbrukslånet. Nedbetaling av dette og kredittkortgjelden bør alltid gå foran nedbetaling av boliglån, billån eller studielån, ettersom disse lånene nesten alltid har en lavere rente.

Tips ved nedbetaling av forbrukslån

1. Velg en nedbetalingstid som du kan leve med

De aller fleste tilbydere av forbrukslån tilbyr så og si valgfri nedbetalingstid, velg derfor en nedbetalingstid som gir en månedskostnad som du er komfortabel med. 

2. Lang nedbetalingstid betyr mer å betale i renter

Velger du lang nedbetalingstid på et forbrukslån medfører det at du må betale mye renter over forbrukslånets løpetid. Prøv derfor å betale så fort ned som du er komfortabel med. 

3. Betal ned forbrukslån og kredittkortgjeld først

Har du arvet, fått bonus, økning i lønn, feriepenger eller skattepenger så er det lurt å bruke noen av disse til å betale ned noe av forbrukslånet og dermed redusere nedbetalingstiden på forbrukslånet. 

4. Det er mulig å forlenge nedbetalingstiden

I de fleste tilfeller tillater banken at du forlenger nedbetalingstiden hvis du har problemer med å håndtere den månedlige kostnaden til forbrukslånets. Det kan derfor være å anbefale for en periode hvis økonomien er ekstra stram og deretter heller betale tilbake mere hvis økonomien bedrer seg igjen. Det kan også være penger å spare på å prøve å refinansiere forbrukslånet og få en lavere rente og dermed lavere måneds kostnader.

Våre mål

Mål 1

Mål 1

Være en enkel og brukervennlig nettside for å gjøre det lett å finne frem til de beste forbrukslånene

Mål 2

Mål 2

Alltid ha oppdaterte priser og renter

Mål 3

Mål 3

Forbrukslånoversikten.no skal være lett å bruke på alle digital platformer fra mobil til pc.

Mål 4

Mål 4

Følge alle lover og regler for reklame av finansielle tjenester på nett

BANKER DU KAN SØKE OM FORBRUKSLÅN FRA

Bank Loan 0
Bank Loan 1
Bank Loan 2
Bank Loan 3
Bank Loan 4
Bank Loan 5
Bank Loan 6
Bank Loan 7