Siden bruker cookies

Vi bruker cookies for statistikk og målrettede annonser.

Når du fortsetter med å bruke nettsiden aksepterer du samtidig bruken av cookies.

Vanlige ord og uttrykk for forbrukslån

Ord og uttrykk

Angrerett
Angreretten lar deg returnere en vare eller gå fra en avtale om en tjeneste når du har kjøpt varen fra en profesjonell selger. Hvis du kjøper noe via fjernsalg, som internett, kan det være vanskelig å få undersøkt varen før du kjøper den. I noen tilfeller kan også pågående selgere gjøre at du inngår en avtale du egentlig ikke ønsket. Loven sørger derfor for at du da kan returnere varen og få pengene dine tilbake eller angre på avtale om en tjeneste

Avdragsfrihet
Det betyr at du kan velge å bare betale renter på forbrukslånet i en periode, og ikke betale ned noe på forbrukslånet. Det tilbys i dag opp til 3 års avdragsfrihet fra yA Bank:

BankID
BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. BankID tilbys og utstedes av bankene i Norge.

Betalingsanmerkning
En betalingsanmerkning er en merknad registrert på deg som person om at du har en ubetalt inkassosak, forliksdom, utlegg eller lønnstrekk. Å være registrert med en betalingsanmerkning vil ofte føre til at du kan få avslag hvis man søker om forbrukslån.

Betalingsplan
En betalingsplan viser hvor hvor mye du skal betale i renter og avdrag (terminbeløp) hver måned og hvor lang tid det vil ta å betale ned forbrukslånet.

Betalingsfri måned
Dette er ett tilbud for de som noen ganger kan man ha behov for å utsette betalingen av forbrukslånet. Enten på grunn av akutte likviditetskrise eller lengre reise der regninger ikke er noe det ønskes å tenke på.

Boliglån
Boliglån er et lån med sikkerhet der lånet er sikret mot huset eller leiligheten som lånet er brukt til å finansiere.

Effektiv rente
Effektiv rente er rentebeløpet du skal betale. Det vil si at "effektiv rente" er nominell rente pluss alle gebyrer og andre utgifter i forbindelse med forbrukslånet. Først når du vet hva den effektive renten er, vet du hva den egentlige prisen på forbrukslånet er. Et forbrukslån består av effektiv rentebeløp pluss avdragsbeløp. Sammenlign derfor bankenes effektive rente, ikke nominelle rente, når du søker etter forbrukslån.

Egenandel ved boligkjøp
Retningslinjene sier at du må ha minst 15 % i egenkapital for å få lån til bolig. Et lån til boligkjøp på 2 millioner krever altså en egenkapital på 300.000,- +omkostninger.

Etableringsgebyr
Etableringsgebyr er et gebyr som banken tar for opprettelse av et forbrukslån.

Forbrukslån tilbydere
De største tilbyderne av forbrukslån i Norge i dag er DNB, Santander, Bank Norwegian, Opp Finans, Ikano Bank, Komplett bank, Nordea, yA Bank og Nordax.

Forbrukslån formidlere
De største formidlerne av forbrukslån i Norge i dag er DNB, Santander, Bank Norwegian, Opp Finans, Ikano Bank, Komplett bank, Nordea, yA Bank og Nordax.

Forbrukslån
Et forbrukslån er et lån man kan få uten å stille sikkerhet i noen form for eiendeler.

Fordringshaver
Kreditor er en betegnelse på en som har krav på en ytelse. Vanligvis blir begrepet brukt om den som har krav på et pengebeløp

Inkasso
Inkasso er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall og etter purringer fra opprinnelig fordringshaver.

Kredittsjekk og krav
Før innvilgning av lån blir det utført en kredittsjekk, hvor banken ser om søkeren har betalingsanmerkninger og hvor mye personen har tjent de siste årene.

Lønnsslipp
Når din arbeidsgiver utbetaler lønn, skal du samtidig få en kvittering (lønnsslipp) som viser bruttolønnen og hvor mye skatt som er trukket.

Lånestørrelse
Et typisk forbrukslån i 2015 tilbyr mellom 1 000,- og 500 000,- kroner i lån.

Maks lånebeløp
Dette er det potensielle maksimale forbrukslånsbeløpet som det er mulig å låne av en bank

Maksimal nedbetalingstid
Maksimal nedbetalingstid for de fleste forbrukslån er mellom 12 og 15 år. Fordelen med å velge lengre nedbetalingstid er at månedskostnaden da blir lavere ettersom forbrukslånet betales ned over lengre tid. Ulempen er da at det totalt sett blir betalt mer renter enn ved kortere nedbetalingstid.

Måneds gebyr
Et månedsgebyr er et gebyr som legges til dine månedlige avdrag på forbrukslånet. Dette gebyret skal dekke de administrasjonskostnadene banken eller finansieringsselskapet har på ditt forbrukslån. Gebyret kan også i noen tilfeller bli kalt fakturagebyr eller termin gebyr

Nominell rente
Nominell rente er såkalt løpende pålydende rente, og er vanligvis oppgitt som en årlig rente (pro anno, eller p.a., betyr per år). Nominell rente kan enklest forklares ved at det er rentekostnad uten gebyrer og omkostninger.

Refinansiere
Refinansiering betyr å ta opp et forbrukslån for å betale ned et gammelt forbrukslån. Refinansiering kan også brukes til å betale ned flere gamle forbrukslån, kredittkortgjeld eller andre typer smålån.

Risiko
Risiko og sikkerhet henger som regel tett sammen. Og det går som regel an å beregne den ene størrelse ut fra den andre. Høy risiko tilsvarer lav grad av sikkerhet, og omvendt.

Selvangivelse
En selvangivelse er et årlig skjema som hver enkelt innbygger får fra Skatteetaten, og som inneholder opplysninger om personlig inntekt, fradrag, gjeld og formue i forrige år.

Termingebyr
Et termingebyr er et gebyr som legges til dine månedlige avdrag på forbrukslånet. Dette gebyret skal dekke de administrasjonskostnadene banken eller finansieringsselskapet har på ditt forbrukslån. Gebyret kan også bli kalt månedsgebyr eller fakturagebyr

Uforpliktende lånetilbud
Dette betyr at du ikke trenger å takke ja til et tilbudet du har fått på forbrukslån

Virkedag
En virkedag er det samme som en arbeidsdag, eller hverdag, til forskjell fra fridag.

Fire viktige uttrykk

Effektiv rente

Effektiv rente er rentebeløpet du skal betale. Det vil si at "effektiv rente" er nominell rente pluss alle gebyrer og andre utgifter i forbindelse med forbrukslånet. Først når du vet hva den effektive renten er, vet du hva den egentlige prisen på forbrukslånet er. Et forbrukslån består av effektiv rentebeløp pluss avdragsbeløp. Sammenlign derfor bankenes effektive rente, ikke nominelle rente, når du søker etter forbrukslån.

Forbrukslånoversikten anbefaler: Få alltid oversikt over hva den effektive rente på forbrukslånet ditt er ettersom den kan bli mye høyere enn den nominelle rente, som gjerne blir brukt i markedsføring av forbrukslån. Klikk her for å få full oversikt over alle forbrukslån tilbyderne:

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr er et gebyr som banken tar for opprettelse av et forbrukslån.

Forbrukslånoversikten anbefaler: Vær klar over at et høyt etableringsgebyr vil gjøre at den effektive rente vil bli mye høyere enn den nominelle renten. Et lavt gebyr vil derfor være å lurt å se etter. Klikk her for å se hvem som har lavest etableringsgebyr: 

Nedbetalingstid

Maksimal nedbetalingstid for de fleste forbrukslån er mellom 12 og 15 år. Fordelen med å velge lengre nedbetalingstid er at månedskostnaden da blir lavere ettersom forbrukslånet betales ned over lengre tid. Ulempen er da at det totalt sett blir betalt mer renter enn ved kortere nedbetalingstid.

Forbrukslånoversikten anbefaler: Lengre nedbetalingstid gjør at månedsbeløpet som må betales for forbrukslånet blir lavere, og det kan for mange være avgjørende for noen. Men vær klar over at totalen som må betales tilbake blir høyere. Klikk her for å se hvilke tilbydere som har lengst nedbetalingstid:

Refinansiering forbrukslån

Refinansiering betyr å ta opp et forbrukslån for å betale ned et gammelt forbrukslån. Refinansiering kan også brukes til å betale ned flere gamle forbrukslån, kredittkortgjeld eller andre typer smålån.

Forbrukslånoversikten anbefaler: Sjekk med jevne mellomrom om det er mulig å få bedre betingelser på forbrukslånet ditt ettersom det ofte kan være mye penger å spare med en lavere rente. Klikk her for å få oversikt over tilbydere som kan gi deg mange tilbud på en søknad:

Våre mål

Mål 1

Mål 1

Være en enkel og brukervennlig nettside for å gjøre det lett å finne frem til de beste forbrukslånene

Mål 2

Mål 2

Alltid ha oppdaterte priser og renter

Mål 3

Mål 3

Forbrukslånoversikten.no skal være lett å bruke på alle digital platformer fra mobil til pc.

Mål 4

Mål 4

Følge alle lover og regler for reklame av finansielle tjenester på nett

BANKER DU KAN SØKE OM FORBRUKSLÅN FRA

Bank Loan 0
Bank Loan 1
Bank Loan 2
Bank Loan 3
Bank Loan 4
Bank Loan 5
Bank Loan 6
Bank Loan 7